ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ - Past Committees

Committee 2017 - 2019

Shri. Vijaya Ranga Prasad N.S. President
Smt. Archana Prakash Vice President
Shri. Srinivas K.J Treasurer
Shri. Ramesh M.G Secretary
Smt. Shruti Prakash Asst. Secretary
Dr. Satish R.L Member
Smt. Yashiswini Murali Member
Shri Satish Doreswamy Member
Shri Narendra Madhugiri Member
Smt. Bhagyalakshmi Bhavi Member
Smt. Shubha H.N Member
Shri Girish Vijapur Member
Shri Pavan D. Joshi Member
Kum. Chinmayi Nadigar Member

Committee 2015 - 2017

Shri. Vijaya Ranga Prasad N.S. President
Shri. Suresha Bhatta Vice President
Smt. Sumana Hebbar Treasurer
Shri. Srinivas K.J Secretary
Shri. Veankatesh G.N. Asst. Secretary
Shri. Venkata Rathnaiah Member
Smt. Rashmi Udaykumar Member
Shri. Chandru K.S. Member
Smt. Nirmala K. Gowda Member
Smt. Snehalatha G.S Member
Shri. Samanth Yadav Member

Committee 2013 - 2015

Smt. Vishalakshi Vaidya President
Smt. Kavitha Raghavendra Vice President
Shri Kanakesh K.A Treasurer
Shri Venkata Rathnaiah Secretary
Shri Kishore Krishna Murthy Asst. Secretary
Shri Ramprasad Member
Smt. Sadvi Sandhya Member
Shri Venkatesh G.N. Member
Smt. Vijaya Halgeri Member
Shri Umesh Murthy Member

Committee 2011 - 2013

Dr. Vijaya Kumar President
Shri Vijaya Ranga Prasad N.S. Vice President
Shri Srinivas K.J. Treasurer
Shri Venkata Rathnaiah Secretary
Shri. Ramanath H.S Asst. Secretary
Shri. Venkatesh Murthy Member
Shri. Rajesh Hegde Member
Smt. Ramya S.Y Member
Shri. Narendra Madhugiri Member
Shri. Mohan B.V. Member
Shri. Jayashankar Gowda Member

Committee 2009 - 2011

Dr. Vijaya Kumar President
Shri. Ramadas B.K. Vice President
Shri Vijaya Ranga Prasad N.S. Treasurer
Shri Srinivas K.J. Secretary
Smt. Shashimuki Shanbhag Asst. Secretary
Shri. Gurupraksh Member
Smt. Rashmi Udaykumar Member
Shri. Kishore Krishnamurthy Member
Shri Yadunandan Member
Shri. Vishwas Dakshinamurthy Member
Shri Gopan V.N. Member

Committee 2007 - 2009

Shri Ramadas B.K President
Smt. Vishalakshi Vaidya Vice President
Shri Kanakaesh K.A Treasurer
Shri Suresha H.C. Secretary
Smt. Archana Prakash Asst. Secretary
Dr. Vijaya Kumar S. Member
Shri Vijaya Ranga Prasad N.S. Member
Dr. Prakash Hande Member
Shri Shivakumar G.S. Member
Smt. Rashmi Udaykumar Co-Opted Member
Shri Madan M.C. Co-Opted Member

Committee 2005 - 2007

Shri Srinivasa V.T President
Shri Jagadish C.V Vice President
Shri Shivananda K.R Treasurer
Shri Gopalakrishna G Secretary
Shri Ramesh V.G Asst. Secretary
Shri Rajesh K.S Member
Shri Rama Prasad K Member
Shri Shankar Marol Member
Smt. Vishalakshi Vaidya Member
Shri Kanakesh Co-Opted Member
Shri Prakash Chandra S Co-Opted Member

Committee 2003 - 2005

Shri Ramachandra Hegde President
Smt. Bhagya murthy Vice President
Shri Janardhana Bhat Treasurer
Shri Suresh Karanth K Secretary
Shri Prakash Chandra S Asst. Secretary
Shri Ashok Hebbar Member
Shri Dinesh Khokal Member
Shri Gopalakrishna G Member
Shri Shivanada K.R Member
Shri Somashekar N.S Member
Shri Srinivasa V.T Member

Committee 2001 - 2003

Shri Guruprakash S.K President
Shri Veeranna Gowda Vice President
Shri Vishwanath K.N Treasurer
Shri Vishalakshi Vaidya Secretary
Shri Venkatesh Jois Asst. Secretary
Shri Girish Kumar N Member
Shri Jagadish C.V Member
Shri Rama Prasad K Member
Shri Shankar Marol Member

Committee 1999 – 2001

Shri Guruprakash S.K President
Shri Srinivasa V.T Vice President
Shri Rajesh K.S Treasurer
Shri Mukunda D.R Secretary
Shri Prabhuraj Bhooplapur Asst. Secretary
Shri Seshadri S Member
Smt. Vishalakshi Vaidya Member
Shri Madhukar B.A Member

Committee 1997 - 1999

Shri Prabhudeva B President
Shri Venkatesh B Vice President
Shri Mukunda D.R Treasurer
Shri Srinivasa V.T Secretary
Shri Suresh H.P Asst. Secretary
Shri Seshadri S Member
Shri Satish Shanbhag Member
Shri Madhukar B.A Member
Shri Vittal Kiran Member
Shri Rajesh K.S Co-Opted Member

Committee 1996 – 1997

Shri A.N Rao President
Shri C.K Murthy Vice President
Shri Prabhudeva B Treasurer
Shri Venkatesh B Secretary
Shri Sreenivas Rao S A Asst. Secretary
Smt. Suma Murthy Member
Shri Guruprakash S.K Member
Shri Seshadri S Member
Shri Srinivasa V.T Member