ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

Date/Time Event
Singara Utsava - 2014 - Here comes ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉತ್ಸಾಹದ ಸಿಂಗಾರೋತ್ಸವ 26/04/2014
4:00 pm - 10:00 pm
Singara Utsava - 2014 - Here comes ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉತ್ಸಾಹದ ಸಿಂಗಾರೋತ್ಸವ
Singara Cup Badminton Tournament - 2014 05/04/2014 - 20/04/2014
10:00 am
Singara Cup Badminton Tournament - 2014
ಹಂಸಲೇಖ - ಪ್ರೇಮಲೋಕ 01/03/2014
5:30 pm - 9:30 pm
ಹಂಸಲೇಖ - ಪ್ರೇಮಲೋಕ
Singapore Polytechnic Convention Centre, Singapore Singapore
Purandara Namana - 2014 15/02/2014
5:00 pm - 8:00 pm
Purandara Namana - 2014
Woodlands CC, Singapore
Purandara Namana - 2014 : Carnatic Vocal & Instrumental Competitions 09/02/2014
10:00 am - 2:00 pm
Purandara Namana - 2014 : Carnatic Vocal & Instrumental Competitions
09/11/2013
5:00 pm - 9:00 pm
ಭಾವ ಸುಧೆ - ದೀಪೋತ್ಸವ ೨೦೧೩
SPRING Auditorium, Singapore
13/10/2013
5:00 pm - 8:00 pm
" ಮಾಯಾ ಛಾಯ " - "MAYA CHAYA" - Tickets Sold Out..!! Thank You Dear Patrons..!!
16/09/2013 - 06/10/2013
12:00 am - 11:59 pm
ಸಿಂಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ - ೨೦೧೩ : Do the WRITE thing - Send Us your Short Stories & Poems!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Powered by Events Manager