ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

Date/Time Event
26/07/2014
5:30 pm - 8:30 pm
ವಚನಾಂಜಲಿ - ೨೦೧೪ : vachanaaMjali - 2014 : 26-July-2014
Woodlands CC, Singapore
28/06/2014
4:30 pm - 7:00 pm
18th AGM of Kannada Sangha (Singapore) : 28-06-14 @ SINDA
Singara Utsava - 2014 - ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉತ್ಸಾಹದ ಸಿಂಗಾರೋತ್ಸವ 26/04/2014
4:00 pm - 10:00 pm
Singara Utsava - 2014 - ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉತ್ಸಾಹದ ಸಿಂಗಾರೋತ್ಸವ
Singara Cup Badminton Tournament - 2014 05/04/2014 - 20/04/2014
10:00 am
Singara Cup Badminton Tournament - 2014
ಹಂಸಲೇಖ - ಪ್ರೇಮಲೋಕ 01/03/2014
5:30 pm - 9:30 pm
ಹಂಸಲೇಖ - ಪ್ರೇಮಲೋಕ
Singapore Polytechnic Convention Centre, Singapore Singapore
Purandara Namana - 2014 15/02/2014
5:00 pm - 8:00 pm
Purandara Namana - 2014
Woodlands CC, Singapore
Purandara Namana - 2014 : Carnatic Vocal & Instrumental Competitions 09/02/2014
10:00 am - 2:00 pm
Purandara Namana - 2014 : Carnatic Vocal & Instrumental Competitions
09/11/2013
5:00 pm - 9:00 pm
ಭಾವ ಸುಧೆ - ದೀಪೋತ್ಸವ ೨೦೧೩
SPRING Auditorium, Singapore
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Powered by Events Manager