ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

Date/Time Event
ಪುರಂದರ ನಮನ - ೨೦೧೫ : ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು (Purandara Namana 2015 - Music Competitions) 15/02/2015
9:30 am - 2:00 pm
ಪುರಂದರ ನಮನ - ೨೦೧೫ : ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು (Purandara Namana 2015 - Music Competitions)
Kg Chai Chee CC, Singapore Singapore
ಸಿಂಗಾರ ಅರಿವು - ವೃತ್ತಿಪರ ವೇದಿಕೆ (Singara Arivu - Professional Forum) 14/02/2015
1:30 pm - 4:00 pm
ಸಿಂಗಾರ ಅರಿವು - ವೃತ್ತಿಪರ ವೇದಿಕೆ (Singara Arivu - Professional Forum)
S. P. Jain Centre Of Management Singapore, Singapore
ಕನ್ನಡ ಕಲಿ - ೨೦೧೫ (Kannada Kali - 2015) 25/01/2015 - 01/03/2015
9:00 am - 12:00 pm
ಕನ್ನಡ ಕಲಿ - ೨೦೧೫ (Kannada Kali - 2015)
SINDA, Singapore

Powered by Events Manager