ಮುಖಪುಟ

 

“ಕನ್ನಡ ಕಲಿ – ೨೦೧೫”

Date:25-Jan-2015 09:00-12:00 for 6 Sundays
Venue: SINDA, 1, Beatty Road, S-209943


Singara

ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕಲಿಸೋಣ…..ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸೋಣ

Upcoming Events

Date/Time Event
ಕನ್ನಡ ಕಲಿ - ೨೦೧೫ (Kannada Kali - 2015) 25/01/2015 - 01/03/2015
9:00 am - 12:00 pm
ಕನ್ನಡ ಕಲಿ - ೨೦೧೫ (Kannada Kali - 2015)
SINDA, Singapore
ಸಿಂಗಾರ ಅರಿವು - ವೃತ್ತಿಪರ ವೇದಿಕೆ (Singara Arivu - Professional Forum) 14/02/2015
1:30 pm - 4:00 pm
ಸಿಂಗಾರ ಅರಿವು - ವೃತ್ತಿಪರ ವೇದಿಕೆ (Singara Arivu - Professional Forum)
S. P. Jain Centre Of Management Singapore, Singapore
ಪುರಂದರ ನಮನ - ೨೦೧೫ : ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು (Purandara Namana 2015 - Music Competitions) 15/02/2015
9:30 am - 2:00 pm
ಪುರಂದರ ನಮನ - ೨೦೧೫ : ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು (Purandara Namana 2015 - Music Competitions)
Kg Chai Chee CC, Singapore Singapore

Century Developers


Email Newsletter icon, E-mail Newsletter icon, Email List icon, E-mail List icon
Sign up for our E-Newsletter
Register your E-Mail Address here

Facebook

Polls

vEnu ninaada - would you like an encore ?

View Results

Loading ... Loading ...